Aktuality

Školské triedy vymenili za laboratóriá

Vložil(a): S. Ščepán, 5.4.2017, videné 676-krát

Žiaci sa nemusia učiť len v škole. V duchu tohto hesla pripravila Slovenská akadémia vied projekt „Nájdi v sebe vedca“, ktorý pritiahol na vybrané ústavy žiakov druhého stupňa základnej školy. Doobedňajšie vyučovanie chémie, biológie či fyziky sa presunulo na akademickú pôdu. Školáci v stredu 5. apríla vďaka interaktívnym hodinám videli na vlastné oči prácu vedcov.

„Pripravili sme pre nich krátku prezentáciu o materiáloch, odkiaľ pochádzajú, ako ich vyrábať, aké majú vlastnosti. Ukázali sme im, ako sa vzorky pripravujú – brúsenie, leštenie, leptanie. Všetko toto mohli v priebehu monitorovať pod svetelným mikroskopom. Zisťujeme napríklad aj to, z čoho sa skladá jednoeurová minca, sledujeme jej chemické zloženie a tak isto pozorujeme aj muchu,“ popísal materiálový inžinier Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Na Chemickom ústave SAV sledovali žiaci špeciálnu kvapalinu, ktorú tvorila zmes škrobu a vody. Ponorením prsta zistili, že kvapalina sa správa inak. „Čím väčším tlakom pôsobia na tú danú kvapalinu, tým viac sa správa ako tuhá látka. Akonáhle ten tlak ustúpi, čiže ju povolia, tak sa správa ako kvapalina. V praxi by sa dali tieto materiály používať ako mäkké plastické látky, ktoré vplyvom nárazu stuhnú. Napríklad pokiaľ ide o strelné zbrane, po náraze guľky látka stuhne a môže ochrániť obeť streľby, čo by mohli využívať policajti či požiarnici,“ povedala biochemička Lucia Paulovičová z Chemického ústavu SAV.

Do projektu sa zapojili okrem Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Chemického ústavu aj Ústav polymérov a Ústav pre výskum srdca. Vyučovanie bude na akadémií takto pokračovať až do konca školského roka. Cieľom je inšpirovať mladých, aby sa intenzívnejšie zaujímali o vedu a aby sa sami odhodlali v budúcnosti vydať na cestu bádania.

„Toto celé je veľmi dobrý nápad, pretože žiaci vidia, ako vedec pracuje v reálnom živote. Len výnimočne majú takúto skúsenosť, čo vidno aj na tých pokusoch, nechcú od nich odísť. Z iného uhla pohľadu pozerajú na tú chémiu,“ chváli projekt Beatrica Máleková, učiteľka na ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave.

Monika Hucáková

Príloha

Projekt
Príloha

Mikroskop často fascinuje...