Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Erika Farkašová

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 0902 421312
Fax: 02/ 59410222