Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Emília Breierová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BREIEROVÁ, Emília - ŠOLTÉSOVÁ, Dominika - STRATILOVÁ, Barbora - SASINKOVÁ, Vlasta. Antifungal activity of Metschnikowia Pulcherrima against pathogenic yeasts. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p. 26, p. 62. ISSN 1336-4839. Typ: AFG
  • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KNEZL, Vladimír - KRIŽÁK, Jakub - BREIEROVÁ, Emília - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Treatment of moderate inflammation with carotenoids and their effect on connexins expression on left ventricle of the heart. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice, s. 77.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFL
  • HÁRONIKOVÁ, A. - GONOVÁ, D. - SAMEK, O. - BREIEROVÁ, Emília - MÁROVÁ, Ivana. Study of lipid production by Metschnikowia yeasts on waste substrates. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p. 14, p. 50. ISSN 1336-4839. Typ: AFG
  • PAWLIKOWSKA, E. - BREIEROVÁ, Emília - JAMES, S.A. - KREGIEL, D. In search of natural biocontrol agents Metschnikowia species. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p. 17, p. 53. ISSN 1336-4839. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus