Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Bašnáková Jana MSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* APVV - Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Decision making of professionals: Processual, personality and social aspects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 - 29.9.2017

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ