Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Husárik, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HUSÁRIK, Marek. Shape model of the asteroid (2501) Lohja from long-term photometric observations. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2018, vol. 48, no. 2, p. 319-328. ISSN 1335-1842.(ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty). Typ: ADNA
  • PRAVEC, Petr - FATKA, P. - VOKROUHLICKÝ, David - SCHEERES, D. J. - KUŠNIRÁK, Peter - HORNOCH, Kamil - GALÁD, Adrián - VRAŠTIL, Jan - PRAY, Donald P. - KRUGLY, Yurij N. - GAFTONYUK, Ninel - INASARIDZE, Raguli - AYVAZIAN, V. - KVARATSKHELIA, O. - ZHUZHUNADZE, Vasili - HUSÁRIK, Marek - COONEY, Walter R. Jr. - GROSS, John - TERRELL, Dirk - VILÁGI, Jozef - KORNOŠ, Leoš - GAJDOŠ, Štefan - BURKHONOV, O. - EHGAMBERDIEV, S. A. - DONCHEV, Z. - BORISOV, Genadij V. - BONEV, T. - RUMYANTSEV, V. - MOLOTOV, Igor. Asteroid clusters similar to asteroid pairs. In Icarus, 2018, vol. 304, p. 110-126. ISSN 0019-1035.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus