Informačná stránka zamestnanca SAV

- publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KOCIFAJ, Miroslav. Multiple scattering contribution to the diffuse light of a night sky: A model which embraces all orders of scattering. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 206, p. 260-272. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav. Towards a comprehensive city emission function (CCEF). In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 205, p. 253-266. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav - KUNDRACIK, F. PePSS - A portable sky scanner for measuring extremely low night-sky brightness. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 210, p. 74-81. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Numerical research on the effects the skyglow could have in phytochromes and RQE photoreceptors of plants. In Journal of Environmental Management, 2018, vol. 209, p. 484-494. ISSN 0301-4797. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus