Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

vedúci detašovaného pracoviska

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879189
Fax: 02/54775157