Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Tatiana Drzewiecká

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879180
Fax: 052/ 4467 656