Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Anna Hudecová

sekretariát, knižnica

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5477 5683, 54773442