Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Metod Saniga, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GREEN, Richard M. - SANIGA, Metod. A classification of the Veldkamp lines of the near hexagon L_3 x GQ(2, 2). In Ars Mathematica Contemporanea, 2017, vol. 12, p. 287-299. (0.870 - IF2016). ISSN 1855-3966.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). Typ: ADCA
  • HOLWECK, Frédéric - SANIGA, Metod. Contextuality with a small number of observables. In International Journal of Quantum Information, 2017, vol. 15, no. 4, article no. 1750026, p. 1-12. (0.766 - IF2016). ISSN 0219-7499.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). Typ: ADCA
  • LÉVAY, Péter - HOLWECK, Frédéric - SANIGA, Metod. Magic three-qubit Veldkamp line: A finite geometric underpinning for form theories of gravity and black hole entropy. In Physical review D, 2017, vol. 96, article no. 026018, p. 1-36. (2.366 - IF2016). ISSN 1550-7998.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). Typ: ADCA
  • SANIGA, Metod - HOLWECK, Frédéric - PRACNA, Petr. Veldkamp spaces: From (Dynkin) diagrams to (Pauli) groups. In International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2017, vol. 14, no. 5, article no. 1750080, p. 1-23. (1.068 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0219-8878.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus