Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Metod Saniga DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach
Integrated Quantum Information at the Nanoscale
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Doba trvania: 1.3.2017 - 30.9.2020


Národné projekty

VEGA 2/0003/16 - Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike
Veldkamp Spaces in Quantum Information and Astrophysics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ