Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Rybák, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján. Oscillation maps in the broadband radio spectrum of the 1 August 2010 event. In Solar Physics, 2017, vol. 292, no. 1, article no. 1, p. 1-17. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences). Typ: ADCA
  • KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján - MONSTEIN, Christian. Oscillations in the 45 - 5000 MHz radio spectrum of the 18 April 2014 flare. In Solar Physics, 2017, vol. 292, no. 7, article no. 94, p. 1-15. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • KOZA, Július - RYBÁK, Ján - GÖMÖRY, Peter - KOZÁK, Matúš - LOPEZ ARISTE, Arturo. Spectral characteristics of the He I D3 line in a quiescent prominence observed by THEMIS. In Solar Physics, 2017, vol. 292, article no. 98, p. 1-23. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • KURIDZE, D. - HENRIQUES, V. - MATHIOUDAKIS, M. - KOZA, Július - ZAQARASHVILI, T. V. - RYBÁK, Ján - HANSLMEIER, Arnold - KEENAN, Francis P. Spectroscopic inversions of the Ca II 8542 Angstrom line in a C-class solar flare. In The Astrophysical Journal, 2017, vol. 846, no. 1, article no. 9, p. 1-9. (5.533 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus