Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ambróz Jaroslav - projektová činnosť

Národné projekty

* Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy
Analysis of dynamic and physical characteristics of interplanetary bodies in the vicinity of the Earth's path.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Svoreň Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
* Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ