Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Samostatný vedecký pracovník

Ústav svetovej literatúry SAV

Slovenská akadémia vied
Konventná 13, 811 03 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/5443 1995