Kariéra
 

Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Ústavy SAV ponúkajú prácu v tychto pozíciach.

Dátum Ústav Práca  
23.06.2017 Úrad Slovenskej akadémie vied Vrátnik/informátor, vrátnička/informátorka
04.05.2017 Chemický ústav SAV Odborný pracovník SŠ (analytika, chémia, technické zameranie)
13.03.2017 Úrad Slovenskej akadémie vied Záhradník - traktorista

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku. Pridávanie je voľné, ponuku je možné dodatočne upravovať prípadne zrušiť, ak už nie je aktuálna.


Dátum Meno Práca  
24.06.2017 Štefko Peter Mgr. Vrátnik
21.06.2017 Mgr. Júlia Nalevanková Biológia, mikrobiológia, antropológia,fyziológia
21.06.2017 Adriana Horníková docent v kvantitatívnych metódach v ekonómii, biochémia, chémia, metrológia a navrhovanie experimentov
20.06.2017 Ing. Jana Hudecová Hľadám prácu
18.06.2017 Martin Žiadosť o prácu.
16.06.2017 Arbace Officioso Italian PhD in biochemstry and biotechnology
13.06.2017 Mgr. Andrea Greisigerová Biológia, genetika, laborant
09.06.2017 Mgr. Katarína Jurenková Biológia, fyziológia, biotechnologie, laborant
06.06.2017 Ing. Gabriel Bergendi Krajinný inžinier
05.06.2017 JUDr. Róbert Grančič administratíva
01.06.2017 Mgr. Laura Hryhoryeuová preklad- ruský jazyk
01.06.2017 Ing. Martina Gašparíková Krajinný inžinier
28.05.2017 Mgr. M. Müllerová, PhD. Biológ, ekológ, ornitológ
25.05.2017 Kateryna Marynets výskumna pozícia v oblasti matematiky
25.05.2017 Dušan Štrauss Chcem pracovať
23.05.2017 Bc. Michaela Fyzická geografia, Humánna a regionálna geografia
17.05.2017 Karolína Brodnianska laborant
15.05.2017 RNDr. Kordíková Dajana imunologička
15.05.2017 Martin chemik / chemicky laborant
10.05.2017 Mgr. Yevgeniy Gudz, PhD. Antikrízové politické analytika a manažment, transformácia a štruktúra svetového poriadku, revolúcii a vojny nového typu, politi
10.05.2017 Natália Gyarmatyová práca
09.05.2017 Ing, Ivana Charousová, PhD. Mikrobiológia a molekulárna biológia
06.05.2017 Matej Historik
04.05.2017 Adriana všeobecná biológia UKF Nitra, postgraduálne štúdium
02.05.2017 Mária antropologia, biologia na Prír.fak. UK Bratislava
30.04.2017 Katarína Hladam pracu v odbore ekologie, environmentalistiky, botaniky a geoekologie
27.04.2017 Lucia Jánošíková Knihovník (knižnično-informačné služby),admin. referent
27.04.2017 Tatiana Eliášová Upratovačka
11.04.2017 Martina Hrubinová Mikrobiológ, laborant, molekulárna biológia
08.04.2017 Mgr. Nikola Horváthová Laborant, chémia, biochémia
28.03.2017 Eva Muzeológia, archivníctvo, knihovníctvo, história, kulturológia
23.03.2017 Bc. Daniel Toráč Informačné a riadiace systémy
22.03.2017 Katarína Hudáková Administratíva, Slovenský jazyk a literatúra
19.03.2017 Ing. JUDr.Milan Štefka práca v arboréte Tesárske Mlyňany
13.03.2017 Andrea registratúra, administratíva, materiálno- technické zabezpečenie
07.03.2017 Jana Nosaľova Zdravotnícky laborant, prax z hematológie,imunohematológie,transfuziológie a biochémie
04.03.2017 Silvia Dubovská administratíva, personalistika, knižnica, archív
01.03.2017 Terézia Historik, archivár, administratívny pracovník
23.02.2017 Lucia Hlavačková Vedecko-výskumný pracovník- NGS (konštrukcia knižnice, príprava templátu, sekvenovanie, vyhodnocovanie výsledkov), Northern Blot
21.02.2017 Ing. Ivana Pavliková medzinárodný obchod, svetová ekonomika, analytik
09.02.2017 Mgr. Marek Bandík Biológ
09.02.2017 Veronika Poláková Sociálna antropológia/sociálny pedagóg
09.02.2017 Jana Šuľová Ekonomika, administratíva