Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
VF23/2018 Vypracovanie dokumentácie R1, úsek Ľupča Korytnica  
Národná diaľničná spoločnosť
Bratislava
IČO: 35919001
20.06.2018 19 200,00
F521800129 Stravné lístky júl-august 2018  
ZJ SAV
Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: Obj. 96/2018
20.06.2018 735,90
F521800128 Stravné lístky jún 2018 - 2 ks  
ZJ SAV
Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: Obj. 95/2018
20.06.2018 6,60
F521820046 Služba experta  
Dariusz Kobus
Poland
15.06.2018 1 563,90
F521820045 Služby experta  
Stanislaw Tworek
Poland
15.06.2018 1 450,74
F521800127 Telefón  
Benestra s.r.o.
Bratislava
IČO: 46303502
13.06.2018 226,61
F521800126 Chladnička Zanussi, Televízor Philips  
NAY Electrodom
Bratislava
IČO: 35739487
13.06.2018 748,00
F521800125 Dobropis vrátenie 13 ks lístkov  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
Objednávka: Obj. 92/2018
12.06.2018 -52,00
F521800123 Benzín  
Slovnaft a.s.
Bratislava
IČO: 31322832
07.06.2018 783,09
F521800122 Telefón Nitra  
Slovak Telecom
Bratislava
IČO: 35763469
07.06.2018 61,74
F521800121 Stravné lístky jún 2018  
SAV jedáleň
Bratislava
IČO: 00037869
07.06.2018 320,10
F521800120 Poštovné ŽP 1/2018  
L.K. Permanent
Bratislava
IČO: 31352782
07.06.2018 99,57
F521800119 Telefón  
Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
07.06.2018 68,62
F521800118 Stravné lístky jún 2018  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
07.06.2018 845,98
F521800117 Zabezpečenie technika BOZP/OPP  
Školboz-Melicher s.r.o.
Bratislava
IČO: 35890363
07.06.2018 102,00
F521820044 Dobropis services of electronic publication  
De Gruyter Open Sp. z o.o.
Poland
IČO: 9521878738
04.06.2018 -100,00
F521820043 Dobropis - Services of electronic publication  
De Gruyter Open Sp. z o.o.
Poland
IČO: 9521878738
04.06.2018 -80,00
F521820042 Service of electronic publication Ekologia  
De Gruyter Open Sp. z o.o.
Poland
04.06.2018 700,00
F521820041 Services for the journal Ekológia 2017,2018  
De Gruyter Open Sp. z o.o.
Poland
IČO: PL9521878738
04.06.2018 2 127,00
F521800116 Stravné lístky jún 2018  
DOXX - stravné lístky
Bratislava
IČO: 36391000
Objednávka: Obj. 90/2018
04.06.2018 1 644,98
F521800115 Výroba tlačovín Bulletin SEKOS A5  
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
Objednávka: Obj. 83/2018
04.06.2018 220,00
VF21/2018 Časopis Ekológia roč. 37, 2018, č. 1-4 = 3 ks  
Suweco CZ s.r.o
Praha CZ
31.05.2018 690,00
VF20/2018 Časopis Ekológia roč. 37, 2018, č. 1-4 = 1 ks  
Vysoká škola báňská TU
Ostrava Poruba, ČR
31.05.2018 230,00
VF 22/2018 Časopis Ekológia roč. 37, 2018, č. 1-4 = 1 ks  
Otto Harrassowitz
Germany
31.05.2018 230,00
VF 19/2018 Časopis Ekológia roč. 37, 2018, č. 1-4 = 1 ks  
Štátna vedecká knižnica
Košice
31.05.2018 230,00
VF 18/2018 Časopis Ekológia roč. 37, 2018, č. 1-4 = 1 ks  
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica
31.05.2018 230,00
F521800114 Demontáž vyradeného majetku, odvoz a likvidácia  
Šuhajík Tomáš EXIT
Hlohovec
IČO: 47876905
Objednávka: Obj. 86/2018
30.05.2018 875,00
F521800113 Drevo na plot - ihličnatá vláknina  
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbalisti obce Východná
Východná
IČO: 00629588
Objednávka: Obj. 50/2018
29.05.2018 150,36
F521800112 Prevádzkové výdavky  
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Bratislava
IČO: 00598453
29.05.2018 68,24
F521800111 Profylakčné čistenie serverov, pevný disk  
Microcomp Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
Objednávka: Obj. 41/2018
29.05.2018 953,28
F521800110 Výroba časopisu ŽP 1/2018  
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
29.05.2018 304,80
F521800109 Telefón Nitra  
Slovak Telecom
Bratislava
IČO: 35763469
29.05.2018 61,74
F521800108 Benzín, voda do ostrekovača  
Slovnaft a.s.
Bratislava
IČO: 31322832
29.05.2018 444,11
VF17/2018 Dodávka tlače ŹP 1/2018  
Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
IČO: 36631124
28.05.2018 33,75
F521800107 Technické spracovanie mapy Zelenej infraštruktúry  
ESPRIT spol. s.r.o.
Banská Štiavnica
IČO: 31563538
Objednávka: Obj. 75/2018
28.05.2018 1 500,00
F521800107 Technické spracovanie mapy Zelenej infraštruktúry  
ESPRIT spol. s.r.o.
Banská Štiavnica
IČO: 31563538
Objednávka: Obj. 75/2018
28.05.2018 1 500,00
VF16/2018 Ubytovanie pre 15 osôb - Východná  
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc
26.05.2018 600,00
F521800106 Tlač mapových podkladov  
K-Šoltés
Bratislava
IČO: 32055323
Objednávka: Obj.84/2018
25.05.2018 460,80
F521800105 Pevný disk, USB klúče  
Delta Media spol. s.r.o.
Bratislava
IČO: 35834561
Objednávka: Obj. 78/2018
24.05.2018 460,20
F521800104 Operačný systém Windows Pro 10  
Delta Media spol. s.r.o.
Bratislava
IČO: 35834561
Objednávka: Obj. 70/2018
24.05.2018 150,00

1/6  Ďalej Koniec