Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 5/2018 v.v.i. Zmluva o bežnom účte  (pdf / 79.6 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
19.07.2018 0,00
Zmluva č. 1/2018 v.v.i. Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 63.47 KB)
Slovenská akadémia vied
Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 432 138,22
Zmluva č.4/2018 v.v.i. Povinné zmluvné poistenie VW Caddy 2018  (pdf / 86.96 KB)
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
04.07.2018 143,00
Zmluva č. 3/2018 v.v.i. Havarijné poistenie VW Caddy 2018  (pdf / 69.44 KB)
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
04.07.2018 618,12
Zmluva č.7/2018 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (pdf / 34.07 KB)
Zamestnanecká rada ÚKE SAV
Bratislava
IČO: 679119
02.07.2018 0,00
Zmluva č. 6/2018 v.v.i. Štatút zamestnaneckej rady  (pdf / 45.58 KB)
Zamestnanecká rada ÚKE SAV
Bratislava
IČO: 679119
02.07.2018 0,00
Zmluva č. 31/2018 Dodatok č. 2 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV a Zamestnaneckou radou v oblasti pracovných podmienok a pracovných vzťahov.  (pdf / 36.77 KB)
Ústav krajinnej ekológie SAV
Bratislava
IČO: 679119
06.06.2018 0,00
Zmluva č. 26/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov  (pdf / 97.09 KB)
Školboz-Melicher s.r.o.
Bratislava
IČO: 35890363
25.05.2018 0,00
Zmluva 29/2018 Zmluva o dielo č. 01/2018/SUB 02  (pdf / 86.91 KB)
ESPRIT spol. s.r.o.
Banská Štiavnica
IČO: 31563538
24.05.2018 89 640,00
Zmluva č. 16/2018 Zmluva o spolupráci  (pdf / 31.86 KB)
Geografický ústav SAV
Bratislava
IČO: 00166545
27.04.2018 550,00
Zmluva č.21/2018 Zmluva o bežnom VaV UKE  (pdf / 51.29 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 24/2018 Zmluva o bežnom účte - SF UKE  (pdf / 65.1 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 23/2018 Zmluva o bežnom účte - Podnikateľský účet  (pdf / 56.48 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 22/2018 Zmluva o bežnom účte - NEEMO  (pdf / 66.63 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 20/2018 Zmluva o bežnom účte - Projects ILE  (pdf / 49.91 KB)
Śtátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 19/2018 Zmluva o bežnom účte-Rezervný fond ÚKE SAV  (pdf / 53.67 KB)
Štátna pokladnica
Bratislava
IČO: 36065340
25.04.2018 0,00
Zmluva č. 18/2018 Zmluva o dielo 18/2018  (pdf / 80.77 KB)
Balker s.r.o.
Bratislava
IČO: 35847336
17.04.2018 15 286,36
Zmluva č. 15/2017 Zmluva o predaji motorového vozidla  (pdf / 124.26 KB)
BOAT a.s.
Bratislava
IČO: 35756764
12.04.2018 23 496,00
Zmluva č. 14/2018 Zmluva o vydávaní a distribúcii periodika  (pdf / 43.4 KB)
Ultra Print s.r.o.
Bratislava
IČO: 31399088
04.04.2018 3 024,00
Zmluva č. 13/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb  (pdf / 32.92 KB)
Equilibria s.r.o.
Košice
IČO: 36582051
15.03.2018 0,00
Zmluva č.10/2018 Contract of services  (pdf / 40.05 KB)
Andrea NAM
Maďarsko
27.02.2018 300,00
Zmluva č. 8/2018 Contract of services  (pdf / 53.09 KB)
Ondrej Volf
Czech Republic
19.02.2018 300,00
Zmluva č.6/2018 Contract of services  (pdf / 37.24 KB)
Emil Boros
Maďarsko
14.02.2018 300,00
Zmluva č.12/2018 Contract of services  (pdf / 44.74 KB)
Marcin Zalewski
Poland
13.02.2018 330,00
Zmluva č. 7/2018 Contract of services  (pdf / 43.23 KB)
Istvan Ori
Maďarsko
13.02.2018 300,00
Zmluva č.9/2018 Contract of services  (pdf / 42.88 KB)
Cristian Tetelea
Romania
12.02.2018 300,00
Zmluva č. 3/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  (pdf / 220.9 KB)
Benestra s.r.o.
Bratislava
IČO: 46303502
31.01.2018 5 508,00
Zmluva č. 2/2018 Contract of services  (pdf / 20.86 KB)
Raymond Marshall
Bratislava
11.01.2018 0,00
Zmluva č. 1/2018 Cestovné poistenie p. Zita Izakovičová  (pdf / 46.18 KB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
08.01.2018 151,20