Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 22/2017 Príkazná zmluva  (pdf / 800.29 KB)
Mgr. Jana Nozdrovická
Nitra
18.05.2017 300,00
Zmluva č. 20/2017 Ročné cestovné poistenie -Uhrin Jozef  (pdf / 1.32 MB)
UNIQA
Bratislava
IČO: 00653501
Zmluva: Zmluva č. 20/2017
16.05.2017 92,00
Zmluva č.17/2017 Zmluva na použitie diela č. 40-102-532/2017  (pdf / 1.88 MB)
Geodetický a kartografický ústav
Bratislava
IČO: 17316219
25.04.2017 40,41
Zmluva č. 19/2017 Contract of services  (pdf / 3.08 MB)
Contract of services
Romania
25.04.2017 290,00
Zmluva č.15/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla  (pdf / 3.31 MB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
20.04.2017 560,00
Zmluva č. 16/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný Internet DSL  (pdf / 4.74 MB)
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
19.04.2017 0,00
Zmluva č.14/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-14-0735/UKE SAV  (pdf / 899.45 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava
IČO: 00156850
10.04.2017 6 465,50
Zmluva č. 23/2017 Contract of services  (pdf / 2.58 MB)
Marcin Zalewski
Poland
20.03.2017 330,00
Zmluva č. 12/2017 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV 0866-12 v znení jej platných dodatkov  (pdf / 1.15 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Bratislava
IČO: 30797764
15.03.2017 24 986,00
Zmluva č.3/2017 Contract of services  (pdf / 593.98 KB)
Raymond Marshall
Bratislava
01.02.2017 0,00
Zmluva č.5/2017 Accession of a Party to Advance eLTER Consortium Agreement version 5, of 7 december 2016  (pdf / 399.67 KB)
Helmholtz Centre for Environmental Research
Leipzig Germany
23.01.2017 0,00
Zmluva č. 1/2017 Memorandum o spolupráci  (pdf / 1.43 MB)
Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín n.o.
Zvončín
IČO: 50401467
16.01.2017 0,00