Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 63/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  (pdf / 169.58 KB)
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
14.11.2017 0,00
Zmluva č. 59/2017 Príkazná zmluva  (pdf / 28.7 KB)
Mgr. Jana Nozdrovická
Nitra
27.09.2017 200,00
Zmluva č. 52/2017 Contract of services  (pdf / 14.47 KB)
James Asher
Bratislava
12.09.2017 300,00
Zmluva č.42/2017 Contract of services  (pdf / 413.36 KB)
Raymond Jozeph Marshall
Bratislava
07.09.2017 6,50
Zmluva č. 56/2017 Dodatok č.4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-14-0735/UKE SAV  (pdf / 31.88 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava
IČO: 00156850
06.09.2017 6 465,50
Zmluva č. 41 Contract of services  (pdf / 4.05 MB)
Mihai Adamescu
Romania
01.09.2017 250,00
Zmluva č. 40/2017 Dodatok č. 5 k zmluve o partnerstve  (pdf / 1.55 MB)
ABmerit s.r.o.
Trnava
IČO: 50846710
17.08.2017 0,00
Zmluva č. 48/2017 Contract of services  (pdf / 2.91 MB)
Mr. Miroslaw Gwiazdowicz
Poland
11.08.2017 280,00
Zmluva č. 43/2017 Contract of services  (pdf / 3.42 MB)
Nikica Skroza
Croatia
10.08.2017 260,00
Zmluva č. 38/2017 Service contract  (pdf / 2.36 MB)
EUREKO b.v.b.a.
Belgicko
09.08.2017 13 510,00
Zmluva č. 58/2017 Dohoda o urovnaní  (pdf / 54.49 KB)
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
04.08.2017 343,00
Zmluva č. 37/2017 Contract of cooperation (ECNC reference CPA3-49)  (pdf / 3.71 MB)
ECNC European Centre for Nature Conservation
Netherlands
03.08.2017 18 180,00
Zmluva č. 45/2017 Contract of services  (pdf / 3.51 MB)
Andras Kovacs
Hungary
15.07.2017 270,00
Zmluva č. 54/2017 Contract of services  (pdf / 33.5 KB)
Zsuzsanna Kocsis Kupper
Hungary
02.07.2017 300,00
Zmluva č. 53/2017 Contract of services  (pdf / 38.74 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Hungary
02.07.2017 300,00
Zmluva č.47/2017 Contract of services  (pdf / 2.99 MB)
Diana Heilmann
Hungary
01.07.2017 260,00
Zmluva č. 57/2017 Contract of services  (pdf / 39.75 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
01.07.2017 300,00
Zmluva č. 55/2017 Contract of services  (pdf / 38.51 KB)
SC Solabiz SRL
Romania
01.07.2017 270,00
Zmluva č. 50/2017 Contract of services  (pdf / 3.05 MB)
Daniel Svoboda
Czech Republic
01.07.2017 310,00
Zmluva č. 49/2017 Contract of services  (pdf / 2.92 MB)
Zbigniew Karaczun
Poland
01.07.2017 290,00
Zmluva č. 46/2017 Contract of services  (pdf / 3.55 MB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Belgium
01.07.2017 290,00
Zmluva č. 44/2017 Contract of services  (pdf / 3.63 MB)
Edyta Owadowska Cornil
Poland
01.07.2017 290,00
Zmluva č. 35/2017 Contract of services  (pdf / 1.69 MB)
Michala Mariňáková
Czech Republic
09.06.2017 250,00
Zmluva č. 22/2017 Príkazná zmluva  (pdf / 800.29 KB)
Mgr. Jana Nozdrovická
Nitra
18.05.2017 300,00
Zmluva č. 20/2017 Ročné cestovné poistenie -Uhrin Jozef  (pdf / 1.32 MB)
UNIQA
Bratislava
IČO: 00653501
Zmluva: Zmluva č. 20/2017
16.05.2017 92,00
Zmluva č.17/2017 Zmluva na použitie diela č. 40-102-532/2017  (pdf / 1.88 MB)
Geodetický a kartografický ústav
Bratislava
IČO: 17316219
25.04.2017 40,41
Zmluva č. 19/2017 Contract of services  (pdf / 3.08 MB)
Contract of services
Romania
25.04.2017 290,00
Zmluva č.15/2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla  (pdf / 3.31 MB)
Allianz Slovenská poisťovňa
Bratislava
IČO: 00151700
20.04.2017 560,00
Zmluva č. 16/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný Internet DSL  (pdf / 4.74 MB)
Orange a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
19.04.2017 0,00
Zmluva č.14/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-14-0735/UKE SAV  (pdf / 899.45 KB)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava
IČO: 00156850
10.04.2017 6 465,50
Zmluva č. 23/2017 Contract of services  (pdf / 2.58 MB)
Marcin Zalewski
Poland
20.03.2017 330,00
Zmluva č. 12/2017 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV 0866-12 v znení jej platných dodatkov  (pdf / 1.15 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Bratislava
IČO: 30797764
15.03.2017 24 986,00
Zmluva č.3/2017 Contract of services  (pdf / 593.98 KB)
Raymond Marshall
Bratislava
01.02.2017 0,00
Zmluva č.5/2017 Accession of a Party to Advance eLTER Consortium Agreement version 5, of 7 december 2016  (pdf / 399.67 KB)
Helmholtz Centre for Environmental Research
Leipzig Germany
23.01.2017 0,00
Zmluva č. 1/2017 Memorandum o spolupráci  (pdf / 1.43 MB)
Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín n.o.
Zvončín
IČO: 50401467
16.01.2017 0,00