Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č.3/2017 Contract of services  (pdf / 593.98 KB)
Raymond Marshall
Bratislava
01.02.2017 0,00
Zmluva č.5/2017 Accession of a Party to Advance eLTER Consortium Agreement version 5, of 7 december 2016  (pdf / 399.67 KB)
Helmholtz Centre for Environmental Research
Leipzig Germany
23.01.2017 0,00
Zmluva č. 1/2017 Memorandum o spolupráci  (pdf / 1.43 MB)
Poľovnícke združenie Dolinky Zvončín n.o.
Zvončín
IČO: 50401467
16.01.2017 0,00