Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
10/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
27.09.2017 3 100,00
15/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
14.12.2017 2 130,00
11/2017/KJ Stravné lístky na 4. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
29.09.2017 1 700,00
16/2017/EF Kancelárske potreby pre projekty VEGA a APVV  
MIHI.sk, s.r.o.
841 01 Bratislava 4
IČO: 36645095
21.12.2017 1 490,00
08/2017/KJ Stravné lístky na 3. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
07.07.2017 1 200,00
5/2017 Stravné lístky na 2. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Podpísal: Ivan Gerát (vedúci org. zložky)
10.04.2017 1 056,72
1/2017 Stravné lístky na 1. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Podpísal: Ivan Gerát (vedúci org. zložky)
31.01.2017 1 056,72
5/2017 Stravné lístky na 2. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Podpísal: Ivan Gerát (vedúci org. zložky)
10.04.2017 1 000,00
07/2017/KJ Stravné lístky na máj- september 2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Tomášikova 28, 821 01 BA
IČO: 11707402
15.05.2017 455,00
3/2017 Ubytovanie vo Florencii a Ríme - pre projekt VEGA č. 2/0087/16  
SATUR, a.s.
Miletičova 1, 824 72 BA
IČO: 35787201
Podpísal: Barbara Hodásová (rod. Balážová) (zástupca riaditeľa)
15.02.2017 276,00
2/2017 Stravné lístky na január - marec 2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Tomášikova 28, 821 01 BA
IČO: 11707402
Podpísal: Ivan Gerát (vedúci org. zložky)
31.01.2017 260,00
06/2017/KJ Preklady z a do angl. jazyka pre projekt VEGA č. 2/0127/15  
Mgr. Janka Jurečková
Osadná 18, 831 03 BA 3
IČO: 41007255
03.05.2017 241,02
4/2017 Licencie ESET Endpoint Antivirus na 10 PC a notebookov do 27.07.2018  
ESET, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 BA
IČO: 31333532
Podpísal: Barbara Hodásová (rod. Balážová) (zástupkyňa riaditeľa)
24.02.2017 224,80
12/2017/EF Vyhotovenie digitálnych fotografií - pre projekt VEGA č.2/0048/16  
Pamiatkový úrad SR
841 06 Bratislava
IČO: 31755194
30.11.2017 189,00
09/2017/KJ Profylaktika klimatizácií v serverovni  
Dobráklíma,s.r.o.
852 50 Bratislava
IČO: 44454490
10.07.2017 180,00
14/2017/EF Výpočtová technika - pre projekt VEGA č.2/0132/15  
realshop.sk, s.r.o.
821 04 Bratislava
IČO: 50262131
07.12.2017 68,00
13/2017/EF Výpočtová technika - prep projekt VEGA č.2/0132/15  
Compex DATA,s.r.o.
841 04 Bratislava 4
IČO: 31358411
07.12.2017 64,00