« Jún 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Jún 2017

  EKOMSTAT 2017 Trenčianske Teplice 28.05.2017 01.06.2017
  CEQIP 2017 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 31.05.2017 03.06.2017
  Meniace sa hranice – prežívanie premien (stredovek, raný novovek). Budapešť 01.06.2017 30.06.2017
  Pamäť literárnej vedy XIV: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 06.06.2017 06.06.2017
   Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic and Text Books. Fifteenth Annual Conference Varšava, Toruń, Krakov 09.06.2017 24.06.2017
  BYPoS 2017- 7th Bratislava Young Polymer Scientists workshop Hotel Glamour, Zemplínska Šírava, Slovensko 12.06.2017 16.06.2017
  APCOM 2017 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 12.06.2017 14.06.2017
   12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Jahodná pri Košiciach, Slovensko 13.06.2017 15.06.2017
  18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Slovenská republika, Stará Lesná 14.06.2017 17.06.2017
  Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry Stará Lesná, Slovensko 14.06.2017 17.06.2017
  Otvorený kongres a Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti Slovenská republika, Stará Lesná 15.06.2017 17.06.2017
  XIII. ročník Bratislavských filozofických dní: „Aktuálnosť filozofickej antropológie“ Modra - Harmónia 15.06.2017 16.06.2017
  CryptArchi Workshop 2017 (modern logic devices in cryptography) Smolenice 18.06.2017 21.06.2017
  8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology Košice 18.06.2017 21.06.2017
  8. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii Košice 18.06.2017 21.06.2017
  4. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti - Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí Kongresové centrum SAV, Hotel Academia 19.06.2017 21.06.2017
  Diskusia k vedeckej monografii Daniel Dujava: Ekonomické krízy a ekonomická veda Bratislava 20.06.2017 20.06.2017
  Živočíšna Fyziológia 2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko 21.06.2017 23.06.2017
  Jazyk a politika - na pomedzí lingvistiky a politológie II. Ekonomická univerzita Bratislava 22.06.2017 22.06.2017
  Samuel Zoch politik, verejný a cirkevný činiteľ Martin 22.06.2017 23.06.2017
  Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí Stará Lesná 25.06.2017 28.06.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
  II. Konferencia o prírodných dynamách Česká republika, Valtice 25.06.2017 01.01.2018
  XX. slovenská onomastická konferencia Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére Banská Bystrica 26.06.2017 28.06.2017
   Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie 2017 hotel Terradets, Cellers, Španielsko 27.06.2017 30.06.2017
  Medzinárodná konferencia MATRIB 2017 ( Materiály, tribológia, recyklácia) Vela Luka, Chorvátsko 28.06.2017 02.07.2017

Podujatia v mesiaci Jún 2017

Júnová vedecká kaviareň 29.06.2017 29.06.2017