« Jún 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Jún 2017

   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2017 Bratislava 01.05.2017 22.06.2017
  EKOMSTAT 2017 Trenčianske Teplice 28.05.2017 01.06.2017
  10th International Conference on Chaotic Modeling, Simulation and Applications, CHAOS 2017 Barcelona, Španielsko 30.05.2017 02.06.2017
  CEQIP 2017 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 31.05.2017 03.06.2017
  Pamäť literárnej vedy XIV: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 06.06.2017 06.06.2017
   Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic and Text Books. Fifteenth Annual Conference Varšava, Toruń, Krakov 09.06.2017 24.06.2017
  BYPoS 2017- 7th Bratislava Young Polymer Scientists workshop Hotel Glamour, Zemplínska Šírava, Slovensko 12.06.2017 16.06.2017
  Genetická toxikológia a prevencia rakoviny KC Smolenice 12.06.2017 15.06.2017
  APCOM 2017 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 12.06.2017 14.06.2017
   12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Jahodná pri Košiciach 13.06.2017 15.06.2017
  18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Slovenská republika, Stará Lesná 14.06.2017 17.06.2017
  Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry Stará Lesná, Slovensko 14.06.2017 17.06.2017
  XIII. ročník Bratislavských filozofických dní: „Aktuálnosť filozofickej antropológie“ Modra - Harmónia 15.06.2017 16.06.2017
  Korunovačné slávnosti a ich význam v dejinách – tradície, ceremónie, rituály Bratislava 16.06.2017 16.06.2017
  CryptArchi Workshop 2017 (modern logic devices in cryptography) Smolenice 18.06.2017 21.06.2017
  8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology Košice 18.06.2017 21.06.2017
  8. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii Košice 18.06.2017 21.06.2017
  4. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti - Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí Kongresové centrum SAV, Hotel Academia 19.06.2017 21.06.2017
  Diskusia k vedeckej monografii Daniel Dujava: Ekonomické krízy a ekonomická veda Bratislava 20.06.2017 20.06.2017
  Animal Physiology Fyziológia 2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko 21.06.2017 23.06.2017
  Stredoveké mesto a jeho obyvatelia Bratislava 21.06.2017 22.06.2017
  Jazyk a politika - na pomedzí lingvistiky a politológie II. Ekonomická univerzita Bratislava 22.06.2017 22.06.2017
  Samuel Zoch politik, verejný a cirkevný činiteľ Martin 22.06.2017 23.06.2017
  Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí Stará Lesná 25.06.2017 28.06.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
  XX. slovenská onomastická konferencia Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére Banská Bystrica 26.06.2017 28.06.2017
   Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie 2017 hotel Terradets, Cellers, Španielsko 27.06.2017 30.06.2017
  Medzinárodná konferencia MATRIB 2017 ( Materiály, tribológia, recyklácia) Vela Luka, Chorvátsko 29.06.2017 01.07.2017

Podujatia v mesiaci Jún 2017

Júnová vedecká kaviareň 29.06.2017 29.06.2017