« Február 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Február 2017

  Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke Prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. Kosice 03.02.2017 03.02.2017
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.02.2017 21.02.2017

Podujatia v mesiaci Február 2017

V danom mesiaci sa nekoná žiadne podujatie.