« Február 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Február 2017

  Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke Prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. Kosice 03.02.2017 03.02.2017
  Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. České Budějovice 06.02.2017 07.02.2017
  Odborný seminár: Living in challenging neighborhoods. The example of Cologne Chorweiler (Prednáška S. Kurtenbacha) Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 14.02.2017 14.02.2017
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.02.2017 21.02.2017

Podujatia v mesiaci Február 2017

Seminár štipendistov programu SASPRO 06.02.2017 08.02.2017
V SAVinci o svetovej banke semien 22.02.2017 22.02.2017
Kaviareň v Košiciach o virtuálnej realite 22.02.2017 22.02.2017
O prírodných časovaných bombách 23.02.2017 23.02.2017