Aktuality

Odborníci z EÚ SAV k dlhovej brzde

V posledných mesiacoch sa politicky a mediálne čoraz viac diskutuje o potrebe, resp. možnosti uvoľnenia dlhovej brzdy v SR, či už formou navýšenia verejných výdavkov, alebo zmenou metodiky určenia dlhového zaťaženia s cieľom zvýšiť verejné investície do infraštruktúry. Ako hlavný dôvod sa uvádza potreba zrýchlenia...
27.4.2017
Aktuality
V Bratislave sa 27. apríla uskutočnil v poradí už 11. ročník konferencie Fórum inžinierov...
Aktuality
Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) so zámerom podporiť vedecko-popularizačné aktivity mladej...
Aktuality
Ústav informatiky SAV sa dnes spolu s Výpočtovým strediskom SAV zapojil do...
Aktuality
V rámci hosťovania literatúr krajín V4 sa na XXIV. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti dňa 23....
Aktuality
Vo februári tohto roka prestížny časopis Nature Communication publikoval článok o objave mechanizmu, ktorý u cicavcov, teda...
Aktuality
Ekonomický ústav SAV s podporou združení Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub...