Aktuality

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne...
19.10.2017
Aktuality
Srdce je oddávna symbolom lásky, dobroty, ale aj kypiaceho života. Ľudské srdce je...
Aktuality
PhDr. Marián Gálik, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV, emeritný člen Učenej...
Aktuality
Prečo si nosia sociológovia prácu stále so sebou? V čom je edícia Flóra...
Aktuality
Dostupnosť príležitostí pre celoživotné učenie je pre každého jedným zo zásadných mechanizmov,...
Aktuality
Prednáška doc. Rudolfa Gálisa pod názvom „Gravitačné okno do vesmíru otvorené“ sa...
Aktuality
V piatok 13.októbra 2017 sa v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre konalo...