Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Joseph Grim Feinberg, PhD

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: