Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.

vedecký pracovník

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: +421-2-5477 5625