Aktuality

Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou...

Podľa reprezentatívneho výskumu realizovaného agentúrou Focus v dňoch 3. až 9.mája 2016 na vzorke 1003 respondentov je Slovenská akadémia vied (SAV) najdôveryhodnejšou inštitúciou z 15 skúmaných inštitúcií. Spomedzi respondentov, ktorí na otázku odpovedali, SAV skôr alebo...
25.5.2016
Aktuality
účastníkov 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnposti pri SAV "Humanitné a spoločenské vedy v...
Aktuality
Každoročne v príchodom jari a leta stúpa ohrozenie obyvateľstva zápalovými ochoreniami, ktoré...
Aktuality
Cenu Mateja Bela za rok 2015 v kategórii lexikografických diel udelil Literárny fond Oľge Kovačičovej a Márii...
Aktuality
Téme migrácie zo Slovenska sa vo svojej prednáške v rámci ďalšieho...
Aktuality
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied pripravuje a pozýva na medzinárodný vedecký...
Aktuality
V medzinárodnom vydavateľstve Peter Lang práve vyšla kniha Kultur im Transfer. Komparatistik in der Slowakei, ktorá...