Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.

vedúci vedecký pracovník

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.dcps.sav.sk/
E-mail:
Tel.: 02/5941 0522
Fax: 02/54776085