Aktuality

Vážne témy aj konkrétne aktivity SAV

V piatok 19. mája 2017 navštívila Slovenskú akadémiu vied štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Štátnu tajomníčku prijal predseda SAV Pavol Šajgalík za prítomnosti podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Karola Fröhlicha,...
21.5.2017
Aktuality
Idea aj potreba sú v zhode. Slovensko v súčasnosti už bytostne potrebuje Centrum Digital...
Aktuality
Historičky Gabriela Dudeková a Elena Mannová z Historického ústavu SAV pripravili na vydanie v Spoločnosti...
Aktuality
Britský sociológ Simon Smith predstavil svoju knihu s názvom Discussing the News: The Uneasy Alliance of Participatory...
Aktuality
V ústavoch Slovenskej akadémie vied pracuje veľa otcov i mám, ktorí ochotne radia svojim...
Predstavitelia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – minister životného prostredia Ing. László Sólymos, a Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – riaditeľka Mgr. Anna Guttová, PhD., podpísali dňa 28....
Aktuality
Ústav štátu a práva SAV spolu s mimovládnou organizáciou Občan, demokracia...