Vitajte na stránkach Slovenskej akadémie vied,

samosprávnej vedeckej inštitúcie Slovenskej republiky, ktorej činnosť je v súlade so zákonom č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (SAV) zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry, ekonomiky a realizovaná prostredníctvom vedeckých, špecializovaných a servisných organizácií. Svojim výskumom SAV vyvíja úsilie o rozvoj poznania v medzinárodnom kontexte, s prihliadnutím na spoločenské potreby Slovenska.

Aktualityzoznam aktualít

Aktuálne podujatiazoznam podujatí

6
Sep
2014
-
12
Sep
2014
 
8
Sep
2014
-
12
Sep
2014
 
8
Sep
2014
-
13
Sep
2014
 
10
Sep
2014
-
11
Sep
2014
 

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
10
Sep
2014
-
12
Sep
2014
 

Česko-slovenské konfrontácie XIII

Ústav slovenskej literatúry SAV
11
Sep
2014
-
11
Sep
2014
 

Pamäť literárnej vedy XI: Jozef Ambruš

Ústav slovenskej literatúry SAV
13
Sep
2014
-
13
Sep
2014
 

XVII SMALL TRIANGLE MEETING

Ústav experimentálnej fyziky SAV
16
Sep
2014
-
16
Sep
2014
 

Preklad a kultúra 5

Ústav svetovej literatúry SAV
16
Sep
2014
-
17
Sep
2014
 

WaSClean Workshop

Ústav geotechniky SAV
16
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 
17
Sep
2014
-
18
Sep
2014
 

Biotechnológie a kovy – 2014

Ústav geotechniky SAV
17
Sep
2014
-
18
Sep
2014
 
17
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 
18
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 

Sociálne procesy a osobnosť 2014

Spoločenskovedný ústav SAV
18
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 

Sociálne procesy a osobnosť 2014

Ústav experimentálnej psychológie SAV
23
Sep
2014
-
23
Sep
2014
 
23
Sep
2014
-
27
Sep
2014
 

19. Medziodborová toxikologická konferencia TOXCON 2014

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
25
Sep
2014
-
26
Sep
2014
 
8
Oct
2014
-
10
Oct
2014
 

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
8
Oct
2014
-
10
Oct
2014
 

Thermophysics 2014

Fyzikálny ústav SAV
9
Oct
2014
-
11
Oct
2014
 

SEXUALITY 8

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
14
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
18
Oct
2014
 
16
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 

Aktuálne otázky terminológie marketingu

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
22
Oct
2014
-
24
Oct
2014
 
22
Oct
2014
-
24
Oct
2014
 
23
Oct
2014
-
23
Oct
2014
 

Aktivity v kartografii 2014

Geografický ústav SAV
23
Oct
2014
-
24
Oct
2014
 

25 rokov premien Bratislavy

Geografický ústav SAV
27
Oct
2014
-
27
Oct
2014
 
28
Oct
2014
-
28
Oct
2014
 
6
Nov
2014
-
7
Nov
2014
 
12
Nov
2014
-
14
Nov
2014
 
12
Nov
2014
-
14
Nov
2014
 

Lokálne mechanické vlastnosti

Ústav materiálového výskumu SAV
19
Nov
2014
-
21
Nov
2014
 

XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
20
Nov
2014
-
20
Nov
2014
 
26
Nov
2014
-
29
Nov
2014
 
2
Dec
2014
-
2
Dec
2014
 

Literárnohistorické kolokvium III

Ústav slovenskej literatúry SAV
4
Dec
2014
-
5
Dec
2014
 

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
10
Dec
2014
-
12
Dec
2014
 
 

vedné odboryzobraziť všetky

Vedy o Zemi a vesmíre
Matematicko-fyzikálne vedy
Technické vedy
Lekárske vedy
Biologické a chemické vedy
Poľnohospodárske a veterinárne vedy
Vedy o dejinách
Vedy o človeku a spoločnosti
Vedy o kultúre a umení