Aktuality

Povedzte Európskej komisii, čo treba...

Možno vôbec prvýkrát dostáva verejnosť na Slovensku možnosť priamo zhodnotiť rozpočet Európskej komisie, ktorý celkovo prerozdeľuje 80 miliárd eur na výskum a vývoj. Ide skutočne o jedinečnú príležitosť, ktorú Slovákom prináša Slovenská akadémia vied. Vyplnením online dotazníka môžete sami povedať...
26.8.2016
Aktuality
Profesor Ján Vilček patrí k celosvetovo najcitovanejším imunológom a známym filantropom. Jeho poznatky...
Aktuality
Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických...
Aktuality
Vo veku 79 rokov nás 18. augusta 2016 navždy opustil vynikajúci slovenský vedec, kolega, kamarát RNDr....
Aktuality
V expozícii Slovenskej akadémie vied sa na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave...
Aktuality
Technický pokrok sa dostal aj do archeológie. Pomocou skenovania z lietadla, ktorým sa napríklad...
Aktuality
Na prednášku o aktuálnych vedeckých programoch a publikáciách Jazykovedného ústavu...