Aktuality

Zverejnenie hodnotenia panelu zahraničných...

Po prvý raz v histórii Slovenskej akadémie vied sa uskutočnilo v druhej polovici roka 2016 komplexné hodnotenie ústavov SAV medzinárodným nezávislým panelom expertov s cieľom zhodnotiť úroveň výskumu v SAV. Vedúci panelov hodnotiacich jednotlivé oddelenia vied SAV pripravili...
21.2.2017
Aktuality
Ústav etnológie SAV sa stal členom medzinárodného konzorcia projektu tvorby „Dunajskej informačnej platformy pre...
Aktuality
Nová kniha zostavovbateľov Jána Hlavinku a Hany Kubátovej Odhaľovanie Šoa...
Aktuality
Do konca februára sa vedkyne na Slovensku môžu po prvý krát prihlásiť do súťaže L'Oréal Pre ženy...
Aktuality
V dňoch 5. až 17.februára 2017 Ústav vied o Zemi SAV usporiadal v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej...
Aktuality
Profily, rozhovory, analýzy i autorské materiály vedcov prináša nové...
Aktuality
Projekt Millenium Seed Bank – budovanie svetovej banky semien je témou prvej tohtoročnej vedeckej kaviarne SAVinci...