Aktuality

Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou...

Podľa reprezentatívneho výskumu realizovaného agentúrou Focus v dňoch 3. až 9.mája 2016 na vzorke 1003 respondentov je Slovenská akadémia vied (SAV) najdôveryhodnejšou inštitúciou z 15 skúmaných inštitúcií. Spomedzi respondentov, ktorí na otázku odpovedali, SAV skôr alebo...
25.5.2016
Aktuality
Téme migrácie zo Slovenska sa vo svojej prednáške v rámci ďalšieho...
Aktuality
V medzinárodnom vydavateľstve Peter Lang práve vyšla kniha Kultur im Transfer. Komparatistik in der Slowakei, ktorá...
Aktuality
V priestoroch Krajskej prokuratúry v Nitre sa 19. mája 2016 uskutočnili dve školenia, na ktorých sa takmer...
Aktuality
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách RNDr. Mariánovi...
Aktuality
Ročenka architektúry je štandardný nástroj na hodnotenie a propagáciu...
Aktuality
Je Slovensko krajinou s unikátnou vysťahovaleckou minulosťou? Žijú v zahraničí dva milióny...