Aktuality

Veda SK v sobotu na Rádiu Slovensko

V sobotu 21. januára večer od 22.20 hodiny štartuje na Rádiu Slovensko nový cyklus programov Veda SK. Ambíciou spoločného projektu SAV a RTVS je vytvorenie nového priestoru na popularizáciu spoločensky zaujímavých tém aj špičkových osobností vedy na Slovensku. Hosťami prvej nočnej diskusnej relácie...
19.1.2017
S napätím očakávali členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied prvé konkrétne výstupy zahraničných expertov, ktorí v troch paneloch od októbra 2016 hodnotili všetky ústavy SAV. Pod vedením profesorky...
Aktuality
Vedecký brloh sa rozširuje aj do ďalších slovenských miest. Už túto sobotu 21. januára 2017...
Aktuality
V strhujúcom životnom tempe našej doby sa čoraz výraznejšie prejavuje synergia...
Aktuality
Hudobná promenáda tónov od Johanna Sebastiana Bacha po Astora Piazzollu unášala návštevníkov...
Aktuality
Špičkový odborník svetového významu, ale aj priateľ a inšpirujúci poradca – taká...
Aktuality
Prístup k databáze medzinárodných vedeckých poznatkov Science Direct, Scopus...