Vitajte na stránkach Slovenskej akadémie vied,

samosprávnej vedeckej inštitúcie Slovenskej republiky, ktorej činnosť je v súlade so zákonom č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (SAV) zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry, ekonomiky a realizovaná prostredníctvom vedeckých, špecializovaných a servisných organizácií. Svojim výskumom SAV vyvíja úsilie o rozvoj poznania v medzinárodnom kontexte, s prihliadnutím na spoločenské potreby Slovenska.

Aktualityzoznam aktualít

Aktuálne podujatiazoznam podujatí

24
Apr
2014
-
24
Apr
2014
 
24
Apr
2014
-
24
Apr
2014
 

Postmoderné emocionálne spoločenstvo

Sociologický ústav SAV
24
Apr
2014
-
24
Apr
2014
 
24
Apr
2014
-
25
Apr
2014
 

Zasadnutie MB JPND

Neuroimunologický ústav SAV
28
Apr
2014
-
30
Apr
2014
 

19. slovenská onomastická konferencia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
29
Apr
2014
-
29
Apr
2014
 
1
May
2014
-
3
May
2014
 

3. Workshop projektu KORANET2

Ústav hydrológie SAV
7
May
2014
-
6
Jun
2014
 

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2014

Ústav pre výskum srdca SAV
11
May
2014
-
14
May
2014
 
12
May
2014
-
18
May
2014
 

NANOFLUID IX

Ústav experimentálnej fyziky SAV
15
May
2014
-
15
May
2014
 

Podoby melanchólie v umení

Ústav slovenskej literatúry SAV
15
May
2014
-
16
May
2014
 

Psychológia práce a organizácie 2014

Spoločenskovedný ústav SAV
20
May
2014
-
20
May
2014
 
20
May
2014
-
21
May
2014
 

Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
20
May
2014
-
23
May
2014
 
28
May
2014
-
30
May
2014
 
4
Jun
2014
-
7
Jun
2014
 
9
Jun
2014
-
13
Jun
2014
 

Ichnotaxonomická konferencia

Geologický ústav SAV
11
Jun
2014
-
13
Jun
2014
 
16
Jun
2014
-
16
Jun
2014
 
16
Jun
2014
-
17
Jun
2014
 
16
Jun
2014
-
20
Jun
2014
 
20
Jun
2014
-
20
Jun
2014
 

Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV.

Ústav experimentálnej psychológie SAV
22
Jun
2014
-
26
Jun
2014
 
23
Jun
2014
-
23
Jun
2014
 

Kollárova Slávy dcera: text a komentáre

Ústav slovenskej literatúry SAV
26
Jun
2014
-
28
Jun
2014
 

MATRIB 2014 - materials, wear, recycling

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
27
Jun
2014
-
28
Jun
2014
 
6
Jul
2014
-
11
Jul
2014
 

11th Conference on Solid State Chemistry

Ústav anorganickej chémie SAV
28
Jul
2014
-
31
Jul
2014
 
24
Aug
2014
-
28
Aug
2014
 

International Seminar on Elastomers

Ústav polymérov SAV
31
Aug
2014
-
5
Sep
2014
 
6
Sep
2014
-
12
Sep
2014
 
8
Sep
2014
-
12
Sep
2014
 
8
Sep
2014
-
13
Sep
2014
 
10
Sep
2014
-
11
Sep
2014
 

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
11
Sep
2014
-
11
Sep
2014
 

Pamäť literárnej vedy XI: Jozef Ambruš

Ústav slovenskej literatúry SAV
13
Sep
2014
-
13
Sep
2014
 

XVII SMALL TRIANGLE MEETING

Ústav experimentálnej fyziky SAV
16
Sep
2014
-
16
Sep
2014
 

Preklad a kultúra 5

Ústav svetovej literatúry SAV
16
Sep
2014
-
17
Sep
2014
 

WaSClean Workshop

Ústav geotechniky SAV
16
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 
17
Sep
2014
-
18
Sep
2014
 

Biotechnológie a kovy – 2014

Ústav geotechniky SAV
17
Sep
2014
-
18
Sep
2014
 
17
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 

Česko-slovenské konfrontácie XIII

Ústav slovenskej literatúry SAV
17
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 
18
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 

Sociálne procesy a osobnosť 2014

Ústav experimentálnej psychológie SAV
18
Sep
2014
-
19
Sep
2014
 

Sociálne procesy a osobnosť 2014

Spoločenskovedný ústav SAV
23
Sep
2014
-
27
Sep
2014
 

19. Medziodborová toxikologická konferencia TOXCON 2014

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
25
Sep
2014
-
26
Sep
2014
 
8
Oct
2014
-
10
Oct
2014
 

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
9
Oct
2014
-
9
Oct
2014
 
14
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
15
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
17
Oct
2014
 
15
Oct
2014
-
18
Oct
2014
 
16
Oct
2014
-
16
Oct
2014
 

Aktuálne otázky terminológie marketingu

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
22
Oct
2014
-
24
Oct
2014
 
22
Oct
2014
-
24
Oct
2014
 
23
Oct
2014
-
23
Oct
2014
 

Aktivity v kartografii 2014

Geografický ústav SAV
28
Oct
2014
-
28
Oct
2014
 
6
Nov
2014
-
7
Nov
2014
 
12
Nov
2014
-
14
Nov
2014
 

Lokálne mechanické vlastnosti

Ústav materiálového výskumu SAV
19
Nov
2014
-
21
Nov
2014
 

XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
20
Nov
2014
-
20
Nov
2014
 
26
Nov
2014
-
29
Nov
2014
 
2
Dec
2014
-
2
Dec
2014
 

Literárnohistorické kolokvium III

Ústav slovenskej literatúry SAV
4
Dec
2014
-
5
Dec
2014
 

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
10
Dec
2014
-
12
Dec
2014
 
 

vedné odboryzobraziť všetky

Vedy o Zemi a vesmíre
Matematicko-fyzikálne vedy
Technické vedy
Lekárske vedy
Biologické a chemické vedy
Poľnohospodárske a veterinárne vedy
Vedy o dejinách
Vedy o človeku a spoločnosti
Vedy o kultúre a umení