Aktuality

Vyhlásenie výboru Snemu SAV a Predsedníctva...

Výbor Snemu Slovenskej akadémie vied a Predsednístvo Slovenskej akadémie vied protestujú proti viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV zdôvodňovanému potrebou kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl. Pri...
21.7.2016
Aktuality
„Myšlienka napísať knihu Rozum: návod na použitie vznikla ako reakcia na otázky rôznych známych a...
Aktuality
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vyslovuje poľutovanie nad represiami, ktoré postihli príslušníkov...
Aktuality
Odborový zväz pracovníkov SAV so znepokojením vníma rozhodnutie MF SR o viazaní prostriedkov z rozpočtovej...
Aktuality
Zástupca Ústavu informatiky SAV doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. sa v dňoch 17. – 18. 7. 2016 bol členom...
Aktuality
Na „výjazdové“ predstavenie v Bratislave sa druhú júlovú sobotu vybrala časť...
Aktuality
Najdôležitejším podujatím v réžii rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...