Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press


SLOVENSKÝ NÁRODOPIS
SLOVAK ETHNOLOGYVolume 48, 2000

 

Sumárny obsah ročníka:

 

ŠTÚDIE

BOCÁNOVÁ, Martina: Prechodové rituály v slovenskej čarodejnej rozprávke … 195

BUMOVÁ, Ivica: Prejavy (in)tolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918-1945 … 53

BÚRIKOVÁ, Zuzana: Obraz “svojho” a “iných” etník v orálnej histórii nemeckého obyvateľstva Švedlára … 24

BUŽEKOVÁ, Tatiana: K otázke prelínania funkcií nebeských kľúčiarov v ruskom folklóre … 151

ČIERNIKOVÁ, Beata: Nábožensko-mytologické predstavy v spojitosti s irigačnými systémami v Zakaukazsku … 314

ČUKAN, Jaroslav: Metodologické východiská k etnologickému výskumu Radošinej doliny … 185

DANGLOVÁ, Oľga: Geometrické prvky v ornamentike a symbolike … 278

FALŤANOVÁ, Ľubica: K spolkovému životu v meste … 261

KOVÁČ, Milan – PODOLINSKÁ, Tatiana: Dcéry Luny. Rituálne postavenie ženy v spoločnosti Mayov-Lacandóncov … 167

STOLIČNÁ, Rastislava: The Ethnografic Atlases of Poland, Slovakia and Hungary – possibiliites of comparison … 83

STOLIČNÁ, Rastislava: Fast Food: globálny fenomén súčasného stravovania a života … 305

URBANCOVÁ, Hana: Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry … 5

 

DISKUSIA

BENŽA, Mojmír: Diskusia k etnickej identite … 104

GEERTZ, Clifford: Na mieste činu … 93

KANOVSKÝ, Martin: Antropológia, história, archeológia … 206

KREKOVIČ, Eduard: Historické vedy? … 334

LUKŠÍKOVÁ, Petra: Orientalizmus alebo “ja etnológa” a “tí druhí” … 336

VANOVIČOVÁ, Zora: Rozhovor s Milanom Leščákom pri príležitosti jeho šesťdesiatky … 323

 

VYHRADENÉ PRE

KLÍMOVÁ, Dagmar: K čemu mne inspiroval tiskařský šotek … 339

 

MATERIÁLY

BUCKOVÁ, Martina: Kresťanské misie v Polynézii … 211

RATKOVSKÝ, Štefan: Podhorský typ kultúry v prírodnom prostredí Podjavoria … 346

ŠÍPKA, Miloš: Národopisné slávnosti na Podpoľaní v medzivojnovom období … 359

ŠTEFANKOVÁ, Mária: Nadlak – remeselnícke centrum hrnčiarstva … 217

RUSALIN, Isfanoiu: Rezíduá tradičných slovenských odevných doplnkov v Rumunsku … 107

 

ROZHĽADY-SPRÁVY-GLOSY

BELKO, Dušan: Neformálne pracovné stretnutia LSNM A SPS v roku 1999 … 124

BOTÍKOVÁ, Marta: Dolnozemská sága … 127

BUZALKA, Juraj: Správa z letnej univerzity na CEU v Budapešti … 393

ČIČELOVÁ, Mária, VESELSKÁ, Zuzana: ŠVK 2000 na Katedre etnológie FiFUK v Bratislave ... 235

DANGLOVÁ, Oľga: Blahoželáme PhDr. Viere Nosáľovej, CSc. ... 383

DARULOVÁ, Jolana: Slova a město – Město, korzo ... 122

GAŠPARÍKOVÁ, Viera: Niekoľko slov k jubileu Antonína Satkeho ... 378

GAŠPARÍKOVÁ, Viera: Životné jubileum Kirila V. Čistova ... 112

HERZÁNOVÁ, Ľuba, JAVORSKÁ, Dana, VÁGENKNECHTOVÁ, Ľudmila: 9. letná akadémie “Ľudová kultúra 2000” ... 395

HLÔŠKOVÁ, Hana: 16. strážnické sympózium ... 390

HLÔŠKOVÁ, Hana: Seminár pri príležitosti životného jubilea Zdenky Jelínkovej ... 233

HOSE, Susanne: Medzinárodné sympózium “Populárne encyklopédia: Ľudové vzdelávanie medzi osvietenstvom a indoktrináciou” ... 386

JANČÁŘ, Josef: Život s folklorem (Jan Krist – 50) ... 50

LEŠČÁK, Milan: Pozdrav Vladovi Kyseľovi ... 115

LEŠČÁK, Milan: Poďakovanie Zore Vanovičovej ... 403

MEŠSA, Martin: Etnofilm Čadca 2000 ... 399

MICHÁLEK, Ján: Za PhDr. Máriou Prasličkovou ... 231

MLYNKA, Ladislav: Medzinárodné sympózium Folklorizmus na prelome storočí ... 115

MLYNKA, Ladislav: Zomrel PhDr. Ján Hanušin ... 229

PANČUHOVÁ, Eva: Za Evou Munkovou ... 388

PODOLINSKÁ, Tatiana: Poďakovanie Zore Vanovičovej ... 408

PROFANTOVÁ, Zuzana: Paremiológ Gyula Paczolay jubiluje ... 182

PROFANTOVÁ, Zuzana: K jubileu prof. Vilmosa Voigta ... 226

SALNER, Peter: Pozdrav Danovi Lutherovi ... 228

SLAVKOVSKÝ, Peter: Medzinárodná vedecká konferencia Rodina na prelome storočí ... 121

SOPOLIGA, Miroslav: Dr. Ján Koma osemdesiatročný ... 175

STOLIČNÁ, Rastislava: 13 th International Ethnological Food Research Conference ... 236

TONCROVÁ, Marta: Významné životní jubileum Oľga Hrabalové ... 381

VANOVIČOVÁ, Zora: K jubileu prof. Anny Divičanovej ... 114

VESELSKÁ, Zuzana, ČIČELOVÁ, Mária: ŠVK 2000 na Katedre etnológie FiFUK v Bratislave ... 235

ZAJONC, Juraj: Vedecké sympózium “Lokální společnosti v terénních výzkumech” ... 240

Zomrel prof. Rudolf Schenda ... 385

 

RECENZIE – ANOTÁCIE

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Kult a živly ... 408

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska ... 248

BOTÍK, Ján: I. Chorvát: Dějiny volyňských Čechů ... 138

BOTÍKOVÁ, Marta: Rodina a dedina ... 138

BUMOVÁ, Ivica: J. Martinka: Šafran ... 413

BUMOVÁ, Ivica: Hoensch J. K. – Biman S. – Lipták Ľ. – Emancipácia Židov antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku ... 412

BURLASOVÁ, Soňa: Lidové písně z moravského Horácka ... 406

DANGLOVÁ, Oľga: Kolektívne identity v strednej Európe v modernej dobe ... 245

FRANCOVÁ, Zuzana: E. Ševčáková: Drevené štočky ... 147

HLÔŠKOVÁ, Hana: Drotár podrotuje slniečko ... 137

JAKEŠOVÁ, Elena: Encyklopedia of Canada s Peoples ... 250

KILIÁNOVÁ, Gabriela: N. Firscher Vom Gottesacker zum Krematorium ... 146

KOMOROVSKÝ, Ján: D. Krman: Podorožnyj ščodennyk ... 133

KOVÁČ, Milan: M. Botíková: Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky ... 410

KOVÁČ, Milan: J. Soustelle: Čtvero slunci ... 404

KRAFČÍKOVÁ, Terézia: J. Koma: Kondice vo svetle dejín a ľudovej kultúry ... 406

KREKOVIČOVÁ, Eva: A. Divičanová: Jazyk, kultúra, spoločenstvo ... 138

MUŠINKA, Mikuláš: Piesne Zemplína ... 141

MUŠINKA, Mikuláš: Lemkivščyna ... 143

PAULINYOVÁ, Sylvia: J. Vanovič: Tretia kniha o starom Martine ... 252

PROFANTOVÁ, Zuzana: J. Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov ... 255

SALNER, Peter: A. J. Jelínek: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí ... 256

SLAVKOVSKÝ, Peter: J. Podolák a kol.: Heľpa ... 142

SLAVKOVSKÝ, Peter: J. a I. Petráňovci: Roľník v evropské tradiční kultuře ... 111

STOLIČNÁ, Rastislava: V. Dvořáková-Janů: Lidé a jídlo ... 134

STOLIČNÁ, Rastislava: J.-Ch. Sournia: Dějiny pijáctví ... 144

VANOVIČOVÁ, Zora: J. Komorovský: Na cestách za posvätnom ... 244

VANOVIČOVÁ, Zora: Zabudnuté priadky ... 249

VANOVIČOVÁ, Zora: K. Braxatoris: Wychod z Puchowa ... 253

VANOVIČOVÁ, Zora: A. B. Mann: Rómsky dejepis ... 254

 

ANOTÁCIE

Volkskunde in Sachsen (G. K.) ... 148

F. Valoušek: Vzpomínky na Bosnu (van) ... 257

Bibliotheca musicae neosoliensis III. (ŠA) ... 258