Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.

vedecká pracovníčka
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
migrácia, postoje, Európska sociálna sonda
ORCID:
Číslo ORCID