Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Kamil Fekete, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • FEKETE, Kamil - BOOROVÁ, Daniela - SVOBODOVÁ, A. - SOTÁK, Ján. Biostratigraphy and microfacies of the Jurassic-Lower Cretaceous sequence in the Haligovce Klippe (Pieniny Klippen Belt). In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 95-96. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH
  • Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. Editor Kamil Fekete, Jozef Michalík, Daniela Reháková. Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019. 192 s. ISBN 978-80-85754-41-4(XIVth Jurassica Conference). Typ: FAI
  • KDÝR, Šimon - SCHNABL, Petr - PRUNER, Petr - ELBRA, Tiiu - ŠIFNEROVÁ, Kristýna - REHÁKOVÁ, Daniela - ŠVÁBENICKÁ, L. - FEKETE, Kamil - MICHALÍK, Jozef. Chemo-, bio- and magnetostratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary in the Snežnica (Outer Western Carpathians, Slovakia). In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 129-130. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH
  • MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - LINTNEROVÁ, Otília - GORIČAN, Špela - ŠVÁBENICKÁ, L. - FEKETE, Kamil. 2nd stop - Snežnica section. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. Editor Kamil Fekete, Jozef Michalík, Daniela Reháková. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 42-60. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus