Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. - profesijný životopis