Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Pavol Siman PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019
Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
High-pressure metamorphism in the crystalline complexes of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ