Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Edita Nemcová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Prognostický ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/52495460