Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Marcel Kvassay, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KRAMMER, Peter** - KVASSAY, Marcel - HLUCHÝ, Ladislav. Spatiotemporal modelling of transport demand. In Procedia Computer Science, 2020, vol. 175, p. 349-356. (2019: 0.342 - SJR). ISSN 1877-0509. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920317312>(FNC 2020 : The 15th international conference on future networks and communications). Typ: ADEB
  • KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - HABALA, Ondrej - HLUCHÝ, Ladislav. Short-term rainfall estimation by machine learning methods. In INFORMATICS 2019 : 2019 IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics. - New York : IEEE, 2019, 2019, p. 210-215. ISBN 978-1-7281-3178-8.(INFORMATICS 2019 : 2019 IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics). Typ: ADNB
  • SABO, Róbert - KRAMMER, Peter - MOJŽIŠ, Ján - KVASSAY, Marcel. Identification of spontaneous spoken texts in Slovak. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 481-490. (2018: 0.122 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 0021-5597.(SLOVKO 2019 : 10th International Conference on NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change). Typ: ADNB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus