Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Michal Kšiňan, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KŠIŇAN, Michal. Scholarly Contributions of Milan Rastislav Štefánik to a Global Society in the 21st Century. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2021-2022, vol. 22. n. 2, p. 27-30. ISSN 1545-0082. Typ: BDE
  • KŠIŇAN, Michal. HOLEC, Roman. TRIANON TRIUMF A KATASTROFA. Bratislava: PT Marenčin, 2020, 368 s. ISBN 9788056905883. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 173-177. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Trianon. Triumf a katastrofa / Roman Holec. - Bratislava : PT Marenčin, 2020. - ISBN 9788056905883. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.8 Typ: EDI
  • KŠIŇAN, Michal. Centenary (Slovakia). In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2022, 20. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11606 (Vega č. 2/0087/20 : Výstupenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: GII
  • KŠIŇAN, Michal - MIHOČOVÁ, Emília. "Zo Štefánika sa stal plastický hrdina.". In Evanjelický východ, 2022, roč. 13, č. 2, s. 26-29. ISSN 1335-1656. Typ: GII
  • MIHOČOVÁ, Emília - KŠIŇAN, Michal. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami/Slovart, 2021 : prvý vedecký životopis Milana Rastislava Štefánika. In Evanjelický posol spod Tatier, 2022, roč. 112, č. 3, s. 28. Typ: GII
  • VALENT, Jaroslav - KŠIŇAN, Michal. Československo? Milanov ďalší bláznivý nápad. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 2, s. 18-25. ISSN 1335-6550. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus