Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Michal Kšiňan, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik : The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. London ; New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2021. 284 s. ISBN 978-0-367-55005-9 Typ: AAA
  • KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1 Typ: ADNB
  • KŠIŇAN, Michal - BABJÁK, Juraj. Italian-Czechoslovak Military Cooperation (1918–1919) in the Official Historical Memory of the Interwar Period. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 92-109. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.8 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Typ: ADNB
  • KŠIŇAN, Michal. Zostrelenie aj samovražda - Štefánikova smrť láka konšpirátorov dodnes. In Príbehy 20. storočia, 2021, roč. 4, č. 2, s. 6-8. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
  • Italy and Post-Habsburg Central Europe : Forum historiae, roč. 15, č. 1 (2021). Zostavovatelia Michal Kšiňan, Michal Ďurčo. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 109 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen) Typ: FAI
  • KŠIŇAN, Michal. Štefánik, Milan Rastislav. In 1914-1918-online : International Encyclopedia of the First World War, 2021, 8. 6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.15463/ie1418.11464/2.0 Typ: GII
  • KŠIŇAN, Michal - PODSTUPKA, Martin - MARÉS, Antoine. Historik musí poznať krajinu zvnútra. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 5, s. 8-11. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: https://akademia.sav.sk/uploads/news_sas/10141213spravysav_202105.pdf Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus