Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Zahorec PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* AlpArray - AlpArray
AlpArray
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.1.2020


Národné projekty

* LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ