Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD.

Vedúca organizačnej zložky
Archív SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 54775665