Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavel Šuška, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • Geografický časopis = Geographical journal. Editor [2007-2010] A. Grešková, editor in chief [2007-2017] V. Ira, editor [2010-2017] P. Šuška, editor [2016-2017] D. Michniak. Bratislava : Geografický ústav SAV, 1949-. "SCOPUS". Zmena názvu od r. 1953, predtým Geographica Slovaca, Zemepisný sborník. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Typ: FAI
  • MICHNIAK, Daniel - IRA, Vladimír - ŠUŠKA, Pavel. SK - Slovakia. In COMPASS - Comparative Analysis of Territorial Covernance and Spatial Planning Systems in Europe : Final Report - Additional Volume 3, Phase 1 Questionnaires. - Luxembourg : ESPON, 2018, p. 838-863. ISBN 978-99959-55-55-7. Dostupné na internete: <https://www.espon.eu/planning-systems>(COMPASS – Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe). Typ: BEE
  • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin - KRIVÝ, Vladimír. Hodnotová zmena v zázemí Bratislavy ako dôsledok suburbánneho rozvoja: analýza volebného správania = Value Change in the Hinterland of Bratislava as a Consequence of Suburban Development: Analysis of Electoral Behavior. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 609-631. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. VEGA č. 2/0007/16 : Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku = Election 1946 and Election 2016 in Slovakia). Typ: ADDA
  • ŠUŠKA, Pavel. Komunita je... : rozhovor. In Nota bene, 2018, roč. 17, č. 207, s. 8-9. ISSN 1335-9169. Typ: GII
  • ŠUŠKA, Pavel. Chcú ovplyvňovať mestský rozvoj, inokedy sa spoja proti zariadeniu pre týraných. Ako pracovať s komunitami v mestách? In Denník N, 2018, roč. 4, 9.10., blog. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/blog/1256459/chcu-ovplyvnovat-mestsky-rozvoj-niekedy-sa-spoja-proti-zariadeniu-pre-tyrane-ako-pracovat-komunitami-v-mestach/>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus