Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Adam Tomašových DrSc.

Národné projekty

Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record

Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ