Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Adam Tomašových PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022
Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ