Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Tomáš Jeck, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika-socialne-podniky-rodinne-podniky/narodny-projekt-institut-socialnej-ekonomiky/zaverecna-publikacia-np-ise-i.pdf Typ: ABD
  • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2024, vol. 15, pp. 4428-4454. (2023: 4 - IF, Q1 - JCR, 0.694 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] KLIMOVA, Viktorie, GLITTOVA, Klaudia, ZITEK, Vladimir. Innovation vouchers and cooperation: a different approach in two countries with a shared history. In Eastern Journal of European Studies, SSN 2068-651X. 2023, vol. 14, no. 2, pp. 22-44. IDostupné na: https://doi.org/10.47743/ejes-2023-0202, Registrované v: WOS
    [1.1] SANDE VEIGA, Diego. Unveiling the impact of European Structural Funds for innovation in Andalusia, Spain. In European Journal of Government and Economics, ISSN 2254-7088. 2024, vol. 13, no. 1, pp. 67-84. Dostupné na: https://doi.org/10.17979/ejge.2024.13.1.9595, Registrované v: SCOPUS
  • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Motivation, self-selection and effects of the business advice program in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2024, vol. 52, no. 3, pp. 283-311. (2023: 0.272 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1476-1297. Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus