Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Vladimír Šimo, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - LINTNEROVÁ, Otília - GRABOWSKI, Jacek - SCHLÖGL, Ján - SVOBODOVÁ, A. - SOBIEŃ, Katarzyna - SCHNABL, Petr - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - SZTYRAK, Tadeusz. 3rd Stop - Strapkova section. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. Editor Kamil Fekete, Jozef Michalík, Daniela Reháková. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 61-83. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFD
  • MÜLLER, Tamás - KARANCZ, Szabina - MATTIOLI, Emanuela - MILOVSKÝ, Rastislav - PÁLFY, József - SCHLÖGL, Ján - SEGIT, T. - ŠIMO, Vladimír - TOMAŠOVÝCH, Adam. Record of the Toarcian Oceanic Anoxic Event in a hemipelagic carbonate system: a study from a new section in the Western Carpathians. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 148-150. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH
  • SCHLÖGL, Ján - TOMAŠOVÝCH, Adam - MÜLLER, Tamás - ŠIMO, Vladimír. Ammonite biostratigraphy of the Upper Pliensbachian and Toarcian of the new TOAE section Skladaná skala from Central Carpathians. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 159-160. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH
  • STAREK, Dušan - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - FUKSI, Tomáš. Turbidite sedimentology, biostratigraphy and paleoecology: A case study from the Oligocene Zuberec Fm. (Liptov Basin, Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 4, p. 279-297. (1.699 - IF2018). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
  • ŠIMO, Vladimír. Bathysiphon microfacies and trace fossils association of the Lower Jurassic Fleckenmergel marly limestone from the Central Western Carpathians, the Pieniny Klippen Belt and the Betic Cordillera. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 151-152. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • ŠIMO, Vladimír. Excavating micro-patterns of boring sponge trace fossil (Entobia) in the Early Albian hardground of the Manín Formation from the Butkov Quarry (Central Western Carpathians, Slovakia). In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 101-103.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
  • ŠIMO, Vladimír - STAREK, Dušan. Fosílne pelety po prežieraní sedimentu morskými kôrovcami v plytkomorských eocénnych sedimentoch centrálnych Západných Karpát. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 55. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • ŠIMO, Vladimír. "Fleckenmergel" (Pliensbach-Toark) lithofacies trace fossils and ichnofabric from the Western Carpathians, the Pieniny Klippen Belt and the Betic Cordillera. In Ústav vied o Zemi SAV. XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group : Field Trip Guide and Abstracts Book. - Bratislava : Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 2019, p. 166-167. ISBN 978-80-85754-41-4.(XIVth Jurassica Conference). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus