Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

riaditeľ / samostaný vedecký pracovník
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Fax: +421 55 7922604