Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lenka Rišková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ