Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

vedecký tajomík
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
Fax: 055 / 6336292
Výskumné zameranie:
fyzika tuhých látok pri veľmi nízkych teplotách
ORCID:
Číslo ORCID