Informačná stránka zamestnanca SAV

Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - HAMERLÍK, Ladislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - BITUŠÍK, Peter. Early Holocene assemblages of pollen, chironomids and diatoms, and molecular biomarkers from Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 12. jarný limnologický seminár, 25. - 26. apríl 2019, Trenčianske Jastrabie, 2019, roč. 13, suppl. 1, s. 18. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • KOVÁCS, Erika - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MADZIN, Jozef - MILOVSKÝ, Rastislav. High-resolution paleontological and isotopic study of the Late Miocene Szák Formation, Lake Pannon. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • MATZKE-KARASZ, Renate - DE LOURDES SERRANO-SÁNCHEZ, Maria - PÉREZ, Liseth - KEYSER, Dietmar - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VEGA, Francisco J. Abundant assemblage of Ostracoda (Crustacea) in Mexican Miocene amber sheds light on the evolution of the brackish-water tribe Thalassocypridini. In Historical Biology, 2019, vol. 31, no. 2, p. 65-100. (1.489 - IF2018). ISSN 0891-2963. Typ: ADCA
  • ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VARGICOVÁ, M. Molecural stratigraphy of glacial lake sediments: case study from Tatra Mts., Slovakia. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 134-136.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus