Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Vršanský PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Šváby zo svetových jantárov II.
Cockroaches from amber II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ