Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Peter Vršanský PhD.

Národné projekty

Šváby zo svetových jantárov II.

Cockroaches from amber II

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ