Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5941 1266