Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Kentoš, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Perspectives of Slovak Ethnic Education in Hungary = Perspektívy slovenského národnostného školstva v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 49-56. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Typ: AFC

    Citácie:
    [1.1] JANOS, Toth Sandor. THE IMPACT OF HUNGARIAN ON SLOVAK LANGUAGE USE IN BILINGUAL MILIEU. In EZHEGODNIK FINNO-UGORSKIKH ISSLEDOVANII-YEARBOOK OF FINNO-UGRIC STUDIES. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 227-235., Registrované v: WOS

  • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vyučovacie prostriedky na slovenských školách v Maďarsku = Teaching Aids at Slovak Schools in Hungary. In Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání v 21. století. 12. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 43-45. ISBN 978-80-7509-725-5. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus