Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Kentoš, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 055/625 58 56
Výskumné zameranie:
Výskumy verejnej mienky, postoje k migrantom
ORCID:
Číslo ORCID