Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Emeritný pracovník
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 055/625 58 54
Fax: 055 6255856
Výskumné zameranie:
slovenské dejiny po roku 1918; problematika národnostných menšín s osobitným zameraním na maďarskú menšinu; dejiny Košíc