Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Glasa, CSc.

Predseda Vedeckej rady ÚI SAV, vedúci oddelenia
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5941 1166